Over Stichting Uggla

Onze visie

Wij vinden het belangrijk en streven de visie na, dat cliënten vanuit hun individuele behoefte werken, kijken naar hun mogelijkheden. Dat kwaliteiten en interesses van de cliënten worden ingezet om zodoende geleerde vaardigheden te handhaven en nieuwe vaardigheden aan te leren. Met uiteindelijk doel tot een zinvolle uitnodigende dagbesteding te komen, met een hoge graad aan plezierbeleving in een kleinschalige setting.

Waar staan wij voor

Onze stichting vindt het belangrijk om open en duidelijk te zijn naar onze cliënten, maar ook naar familie.

  • Wij bieden professionele dagbesteding en begeleiding
  • Wij zijn en blijven kleinschalig
  • Onze vrijwilligers hebben allen een reanimatiecursus succesvol doorlopen
  • Bejegening vanuit wederzijds respect
  • Wij werken aan verdere integratie van mensen met een beperking in de samenleving
  • Het welzijn van de deelnemers is het belangrijkste uitgangspunt

Wilt u ons jaarverslag ontvangen? Wij sturen u deze graag op. Stuur hiervoor een e-mail naar info@stichting-uggla.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op met u op.